O grze w Bowling

Bowling jest dziś jedną z najatrakcyjniejszych gier towarzyskich i sportowych. Fakt ten jest oczywisty dla każdego, kto choć raz spróbował rzucać kulą bowlingową. Dzieje się tak gdyż, aby grać w bowling nie potrzeba żadnych wybitnych zdolności ani warunków fizycznych. Nie potrzeba wgłębiać się też w skomplikowane zasady gry, ponieważ są one dziecinnie proste. Nie trzeba również martwić się o prowadzenie zapisu punktacji, aby wyłonić zwycięzcę rywalizacji, bo zrobi to za nas automatyczny system naliczania punktów. Nam pozostaje jedynie wybrać kulę i rzucając nią przewrócić więcej kręgli niż przeciwnik.

Historia gry w kręgle

Kręgle to bardzo stara dyscyplina sportu. Jak powszechnie wiadomo grali już w nią jaskiniowcy, urządzając regularne turnieje, w których najlepszy przeważnie był Fred Flinston… A tak poważnie, to jeśli wierzyć historykom w kręgle grano już w starożytnym Egipcie. Pierwsze dowody na istnienie tej gry znaleziono w egipskich grobowcach 3200 lat p.n.e. Kręgle i kule były wykonane z kamienia. W IV wieku w Niemczech kręgle były podobno częścią ceremonii religijnych, zaś w XVI wieku w Anglii zakazano gry ponieważ ludzie poświęcali na nią zbyt dużo czasu.

Prawdziwy rozwój kręglarstwa nastąpił jednak dopiero w XX wieku, kiedy to obok odmiany klasycznej, w której rzuca się w dziewięć kręgli kulą bez otworów trzymaną w całej dłoni, powstał bowling czyli dziesięcio-kręglowa odmiana z kulą posiadającą otwory na palce. Bowling wymyślili Amerykanie, do których kręgle trafiły jeszcze w XIX wieku wraz z niemieckimi emigrantami. Zmiana i uatrakcyjnienie zasad gry spowodowały prawdziwy rozwój tego sportu. Pojawiły się urządzenia ustawiające kręgle na torze i podające kulę po rzucie wprost do gracza, a także urządzenia liczące punkty. Wraz z rozwojem techniki pojawiły się również reaktywne materiały z których wykonywane są kule. Wszystko po to aby zainteresować i wciągnąć do gry jak najwięcej ludzi.

Bowling jest dziś jedną z najatrakcyjniejszych gier towarzyskich i sportowych. Fakt ten jest oczywisty dla niemal każdego, kto choć raz próbować rzucać bowlingową kulą. Dzieje się tak gdyż, aby grać w bowling nie potrzeba żadnych wybitnych uzdolnień, czy warunków fizycznych, nie potrzeba poznawać skomplikowanych zasad gry (bo są dziecinnie proste), ani przepisów ją regulujących oraz nie martwić się o prowadzenie punktacji by wyłonić zwycięzcę rywalizacji, bo zrobi to za nas automat. Nam pozostaje jedynie wybrać kulę i rzucając nią przewrócić więcej kręgli niż przeciwnik. Wszystko oczywiście w atmosferze zdrowej rywalizacji, dobrej zabawy i integracji.

Od wielu lat na zachodzie i północy Europy oraz w Ameryce istnieją centra bowlingowe, które składają się z kilkunastu, a często nawet kilkudziesięciu torów wraz pełnym zapleczem gastronomicznym. To właśnie te centra są często miejscami wypoczynku i spotkań towarzyskich, ale także rozgrywek ligowych, zawodów i turniejów. Przy centrach najczęściej istnieją kluby zrzeszające graczy profesjonalnych. Ocenia się, iż sportowo bowling uprawia około 10 milionów ludzi, zaś jako hobby traktuje go 120 mln. Bowling rozwija się coraz bardziej i przyciąga wciąż nowe rzesze zwolenników. O tym, że nie jest to tylko popołudniowa zabawa świadczy fakt, iż Międzynarodowy Komitet Olimpijski planuje wprowadzić bowling do programu Igrzysk Olimpijskich.

Zasady Gry

ZASADY GRY
Gra składa się z 10 rund. Podczas jednej rundy można wykonać maksymalnie dwa rzuty kulą (przy 10 frame dodatkowy rzut za spara). Na początku każdej rundy gracz stara się strącić wszystkie 10 kręgli. Jeżeli zrobi to za pierwszym razem rezultatem jest tzw. strike i runda jest zakończona. Jeśli natomiast nie wszystkie kręgle zostaną strącone za pierwszym razem gracz ma jeszcze jeden rzut. Jeżeli uda się strącić pozostałe kręgle rezultat nazywa się spare, natomiast jeśli wciąż pozostają niestrącone kręgle jest to tzw. open frame – gracz otrzymuje tylko tyle punktów, ile strącił kręgli.

Kolejność numerowania pinów (kręgli):

PARAMETRY:
Kuli:

waga od 6 do 16 funtów (2,72 – 7,20 kg)

Kręgla:
wysokość 15 cali (38 cm); waga od 3 funtów 6 uncji do 3 funtów 10 uncji (1,53 – 1,64 kg). Kręgle ustawiane są na bazie trójkąta. Kręgiel stojący na czele nazywany jest „headpin”. Kręgle numerowane są od lewej strony do prawej, od czoła do tyłu.

Toru:
długość 60 stóp od linii rzutu do headpin (18,3 m); szerokość między 41 a 42 cale (104 – 106,6 cm).

STRIKE
wszystkie 10 kręgli strącone za pierwszym rzutem. Gracz otrzymuje maksymalną liczbę – 10 punktów oraz dodatkowo łączną liczbę punktów zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą.

SPARE

wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie (dwóch rzutach). Gracz otrzymuje 10 punktów za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów zdobytych podczas następnego rzutu.

OPEN FRAME

w trakcie jednej rundy(dwóch rzutów) nie zostały strącone wszystkie kręgle. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile strącił kręgli. Wg przykładu gracz w 1 rzucie strącił 7 pinów a w drugim pudłował, za tą rundę otrzymuje 7 punktów.

MISS

gracz w ogóle nie trafia w kręgle w trakcie rundy. zero punktów.

FAUL

gracz przekracza linie rozbiegu, maszyna sygnalizuje dźwiękiem – punkty nie są naliczone.

Najwyższy możliwy do uzyskania wynik po rozegraniu jednej gry (10 rund) to 300 punktów – za 12 STRIKE’ÓW. W kręgle należy grać w specjalnym obuwiu. Buty do kręgli mają podeszwę wykonaną z tworzywa, które pozwala na zrobienie odpowiedniego poślizgu przed rzutem kulą. Ponadto buty takie są używane tylko w kręgielni, co chroni tory przed porysowaniem i zniszczeniem.

Regulamin lokalu

1. Z torów kręgielni można korzystać wyłącznie w sposób przewidziany Regulaminem.
2. Na terenie torów kręgielni obowiązują przepisy regulaminu lokalu wraz z odrębnymi przepisami regulaminu gry w kręgle.
3. Gra odbywa się w następującym systemie:
– tory załączane są na gry (system meczowy).
– cennik określa jedną grę dla jednej osoby.
– jedna gra nie może przekroczyć określonego czasu tj. 10 min.
– tor załączany na czas (max. 5 osób na jednym torze)
– pracownik recepcji decyduje, które tory zostaną uruchomione.
4. Osoby nieznające zasad gry mają obowiązek poprosić o pomoc instruktora.
5. Tory można rezerwować osobiście w recepcji kręgielni lub telefonicznie ( numer tel. 71-35-44-233)
6. W przypadku niestawienia się przez Klienta w Lokalu o godzinie wskazanej w Rezerwacji, Rezerwacja i wpłacona kwota za Rezerwację przepada. Możliwe jest anulowanie Rezerwacji przez Klienta, jednak nie później niż na 48 godziny przed planowaną datą świadczenia Usługi.
7. Jeżeli klient poinformuje recepcję, że się spóźni i poprosi o przetrzymanie toru, zapłatę za tor należy uiścić licząc od godziny, na którą tor był zarezerwowany, a nie od momentu przyjścia i faktycznego rozpoczęcia gry.
8. Rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem jednodniowym należy potwierdzać na trzy godziny przed rozpoczęciem gry. Rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem kilkudniowym należy potwierdzać na jeden dzień przed rezerwacją do godz. 12:00. Rezerwacje niepotwierdzone będą anulowane.
9. W przypadku zarezerwowania większej ilości torów i niepoinformowaniu nas o rezygnacji z rezerwacji, klient zobowiązany jest zapłacić za niewykorzystane tory wg. obowiązującego cennika. Warunkowo można odstąpić od pobrania opłaty, jeżeli są inni chętni do gry na zwolnionych torach.
10. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest do wymiany obuwia na bowlingowe. Nie wolno grać lub wchodzić na rozbieg i tory w butach innych niż bowlingowe!!!
11. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem na torach i terenie kręgielni bez obuwia!!!
12. Przed rozpoczęciem rzutu kulą należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. Rzucanie kuli w nieprzygotowany tor (trafienie w sweep’a-barierkę przed kręglami) lub prowadzenie gry przy wyłączonym torze, zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 100zł. W przypadku nie dostosowania się do niezwłocznego uiszczenia w/w kary tor automatycznie zostanie wyłączony, a uczestnicy gry na zablokowanym torze wezwani przez obsługę do uregulowania stosownej opłaty (art.24 §1, §2 § 3 Kodeksu Cywilnego)
13. Doprowadzenie do złamania sweep’a – barierka przed kręglami zobowiązuje do zapłaty równowartości w wysokości 2000 zł (art.24 §1, §2 § 3 Kodeksu Cywilnego)
14.Zabrania się wchodzenia na tor i rozbieg z napojami, papierosami i jedzeniem.
15. Pierwszeństwo rzutu na torze ma osoba grająca na torze z prawej strony.
16. W trakcie rzutu jednej z osób, pozostali gracze powinni pozostać przed rozbiegiem.
17. Kulę należy wypuścić tak, aby spadła za linię rozpoczynającą tor tj. linię faulu. Należy dokonać rozbiegu, następnie tuż przed linią dokonać maksymalnego zamachu, zatrzymać się i rzucić kulę.
18. Przekroczenie linii faulu powoduję utratę punktów wykonywanego rzutu oraz grozi upadkiem (tor pokryty jest olejem).
19. Kule numer 5-7 są przeznaczone dla dzieci, dorośli mogą korzystać do gry kulami od numeru 8.
20. Na wyrzutniku kul może się znajdować maksymalnie 10 kul bowlingowych. Zbyt duża ilość kul na podajniku grozi wypadkiem.
21. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, utknięcia kuli w rynnie lub złego naliczania punktów należy wezwać obsługę kręgielni. Zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterek.
22. Po zakończeniu gry należy opuścić stolik przy torze.
23. Zabrania się osobom w stanie nietrzeźwym przebywania na rozbiegu torów i prowadzenie gry.
24. Zabrania się pozostawiania obuwia i odzieży na rozbiegu dla graczy, na terminalu gracza jak i na pokrywie zwrotnicy kul.
25. W przypadku nie dostosowania się do regulaminu „Miraż” Bowling Center nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku upadku lub innego zdarzenia powodującego utratę zdrowia.
26. Firma Miraż Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia własnego sprzętu bowlingowego używanego przez gracza.
27. Wszelkie wątpliwości i uwagi związane z działaniem bowlingu należy kierować do obsługi kręgielni.

1. Na terenie sali bilardowej obowiązują przepisy regulaminu lokalu wraz z odrębnymi przepisami tylko dla tej sali.
2. Wszyscy przebywający na sali bilardowej mają obowiązek przeczytania niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
3. Sala bilardowa jest monitorowana i w związku z tym wszyscy tam przebywający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych z systemu monitoringu.
4. Na sali bilardowej należy się zachowywać tak, aby swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym grającym.
5. Nad stołami bilardowymi zabrania się:
– spożywania wszelkich napojów,
– palenia papierosów,
– spożywania posiłków.
6. Zabrania się ustawiania popielniczek, i wszelkiego rodzaju naczyń i talerzy na stołach bilardowych.
7. Za zniszczenia dokonane na wyposażeniu sali bilardowej ustala się kary finansowe w następującej wysokości: (art.24 §1, §2 § 3 Kodeksu Cywilnego)
– kij bilardowy: 60 zł
– sukno stołu: 1500 zł
– bila: 50 zł
– inne uszkodzenia zostaną oszacowane wg. ich wartości.
8. Osoby przebywające na sali bilardowej zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracowników lokalu.